مناظره ها باید گفتمان ایجاد کند

خود مناظره ها باید طوری باشدکه مسئولیت برای تمام کاندیداها ایجاد کند.

مثلا چه اشکالی دارد نظرسنجی پیامکی برای ده ها موضوع انجام شود  خروجی آن به همه کاندیداها داده شود تا در مسائل مهم تر و ا اولیت تر وقت بگذارند واز قبل فکرو مشورت کنند.

مناظره ها باید با مشخص شدن وزرای هر کدام و طرح مسائل برگزار شود.

تا راهبرد های هر وزیری دقیق روشن شود مردم چگونه میتوانند تصمیم بگیرند که این بیاید در فرهنگ چه می کند. یا هر چیز دیگر مثل اقتصاد؟؟؟؟

/ 0 نظر / 14 بازدید